CONTPN. Een programma voor het doorrekenen van Continu Petri Netten (summary)