Onderzoek naar verspreiding van Rijnwater onder invloed van klimaat