Werkwijze voor de geo-electrische opname van dijken