Duurzaamheid van open steenasfalt als bodembescherming