Bijdrage tot de kennis van de evenwichten welke bij Böeseken's configuratiebepalingsmethode voor glykolen en oxyzuren een rol spelen