De bepaling van de oxydatie-reductiepotentiaal in bacteriëncultures en hare beteekenis voor de stofwisseling