Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel I - modelonderzoek met statische belasting