Filosofische kijk op technische kennis; Reformatorische-wijsgerige beschouwingen over de aard van technische kennis