Measurements in a Carousel (Metingen in een Carrousel)