Bezinken van zand in hopperzuigers: Invloed van turbulentie en korrelverdeling