De arbeidsinkomensquote in macro-economisch perspectief