Analyse van de stabiliteit van basalt: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen