Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport Instrumenten voor de monitoring van de impact van open data (bij Alliander)