Bundel rapporten: Onderzoek invloed anisotropie op schuifweerstandseigenschappen van klei