Presentatie meetresultaten Debietmetig Raai IV Oosterschelde, 17 maart 2010