Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen