Het opvijzelen van gebouwen in en nabij waterkeringen ter realisering van dijkverbeteringen