Meetresultaten Transport-debietmeting Schaar van Roggenplaat (ebmeting), 18 februari 1988