Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee