Modelonderzoek naar de evenwichtsstanden van een duwkonvooi in een kanaal