Stand van zaken betreffende het voorontwerp van de damaanzetten en landhoofden