Routing algorithm for a time-dependent, stochastic network; Route bepalend algoritme voor een tijdsafhankelijk, stochastisch netwerk