Een verkennend onderzoek naar de implementatie van een radarsysteem op het USRP1 met GNU Radio