Ecologisch modelonderzoek: Een verkenning waar EMO in te zetten en hoe