Physical Effects of Sea Sand Extraction / Fysische effecten van zeezandwinning