Project steenstabiliteit WBKI 2003 - Proefproject nieuwe spuisluizen Afsluitdijk: Toepassing ontwerpmethodiek bodemverdediging