Relatie korreldiameter en K-waarde voor sterk gegradeerde mengsels