Het concept Stedelijk Metabolisme: Verkenning van het concept ‘Stedelijk Metabolisme’ met het oog op de bruikbaarheid ervan voor duurzame stedelijke ontwikkeling.