Visie regionaal openbaar vervoer: Advies aan IPO. Deel II: Voorbeelduitwerkingen