Karakterisering van het proefmateriaal voor de sedimentatiebalansmetingen