Stormvloedkering Oosterschelde: Stroombestendigheid zandasfalt : interim-verslag modelonderzoek