Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Grootschalig gidsonderzoek, verslag modelonderzoek