Taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Invloed van de doorlatendheid van de fundering. Verslag modelonderzoek