Grootschalig modelonderzoek naar stabiliteit van taludbekledingen: Meetverslag van Deltagootonderzoek