Lie algebra su(2) - Het energiespectrum van een waterstofatoom berekenen