Theoretisch experimenteel onderzoek naar de weerstand van een oscillerende stroming in een porezue massa