Vooronderzoek schroefstraal Op een talud met breuksteen: Stroomsnelheden en steenstabiliteit