Een eenvoudige methode t.b.v. de manoeuvreerindices K en T uit zig-zag proeven