Op weg naar een Europese strategie voor het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG), algemene beginselen en beleidsopties