Bouwconstructieve analyse van naoorlogse meergezinshuizen in de non-profit huursector 1946-1965