TriAngle Tower: Constructieve analyse, personenliften en windhinder op voetgangersniveau