De stedelijke investeringsopgave 1999-2010 gekwantificeerd: Naar economische vitaliteit, bereikbaarheid, sociale cohesie en duurzaamheid