Herdifferentiatie van de woningvoorraad: Inventarisatie Meerjarenontwikkelingsprogramma's G30