Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij den Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat