Beschouwingen over een maatgevende boezemstand in het Hoogheemraadschap van Delfland.