Invoering railgebonden voertuig op historische spoorlijn van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij