De benodigde bouwproduktie tot 2015: Een verkennend onderzoek