Methoden voor de bepaling van het aantal doden als gevolg van inundatie