De aanzet tot het ontwikkelen van een nieuw materiaalstro