Verandering van de elastische konstanten na plastische deformatie van enkele K.R.G. metalen